top of page

İzsiz tiroid cerrahi literatürdeki ismi ile Transoral Endoskopik Transvestibüler Yaklaşım (TOETVA) dünyada henüz çok yeni uygulanmaya başlanan bir cerrahidir. Teknik Güneydoğu Asya’da geliştirilmiş olup dünyaya yayılmıştır. Temel olarak klasik tiroid (guatr) cerrahisinden farklı olarak boyunda bir iz olmaksızın dudak iç kısmına yapılan üç minik kesiden boyun bölgesine ulaşmayı hedefler. Böylece hastanın boynunda hiçbir iz olmaz. Hastalarımız ameliyat akşamında ağızdan beslenmeye başlar ve dişlerini bile fırçalayabilir. Klasik cerrahide boyunda dikişler varlığından dolayı en az 5 gün yıkanmak önerilmezken bu teknikle opere ettiğimiz hastalarımız hemen ameliyat akşamında duş alabilir.

Büyük avantajları olmakla beraber her tiroid hastalığı bu cerrahi tedavi için uygun değildir. Hangi hastalarda ve hastalıklarda bu işlemin yapılacağına TOETVA cerrahisi ile ilgilenen hekiminiz karar verebilir.

Burak Karabulut İstanbulda Kulak Burun Boğaz camiasında bu operasyonu yapan ilk hekimdir. Detaylı bilgi almak için iletişimine geçebilirsiniz.

Bize Ulaşın
bottom of page