top of page

Çocuğunuzda Kulak ağrısı mı var? ya da
Çocuğunuz Duymuyor mu? 

Çocuklarda kulak ağrısı çok sık karşılaştığımız bir tablodur. Özellikle 2-6 yaş arası çocuklarda sık görülür. Çocuğumuz henüz konuşamıyorsa elini kulağına götürmesi, çocuğun huzursuz ve keyifsiz olması, ateşi olması gibi bulgular da orta kulak iltihabına işaret edebilir. Kendini ifade edebilen çocuklarımızda hasta ağrıyı lokalize edebilir. Ağrı ile karakterize durum genellikle akut otitis media dediğimiz orta kulak iltihabıdır. Çocuklarda yine sık görülen seröz otitis media (orta kulakta sıvı birikmesi) durumundan ayırtedilebilmelidir. Bunun için Kulak Burun Boğaz Hastalıkları hekiminin muayenesi kritik öneme sahiptir. Çünkü orta kulak iltihabının tanısı basit bir muayene ile koyulabilir. Kan tahlili gibi tetkiklere genellikle ihtiyaç duyulmaz. 

Çocuklarda işitme kaybı sık karşılaşılan ama ailenin dikkatinden kaçabilecek bir durumdur. Nöromotor gelişimin en üst seviyede olduğu çocukluk döneminde hafif işitme kayıpları dahi çocuklarımızda çevreyi algılama problemlerine ve öğrenme güçlüklerine neden olabilir. Özellikle toplumda orta kulakta sıvı birikmesi diye bilinen seröz otitis media ve türevi hastalıklar çocuklarımızda kalıcı işitme kayıplarına neden olabilir.Seröz otitis medianın tedavisi gözlemden cerrahiye kadar geniş bir yelpazeyi içerir. Durumun ne zamandır mevcut oluşu, çocuğumuzun ek hastalıklarının varlığı gibi bir çok konu karar verme sürecini etkiler.  Bu nedenle kreş ve okul çağına gelmiş her çocuğumuza bir Kulak Burun Boğaz Hastalıkları muayenesi önermekteyiz. 

Yetişkinlerdeki işitme kaybı problemleri çok çeşitlidir. Dış kulak yolundaki basit bir kulak kirinden, orta kulak problemlerine, iç kulak problemlerine hatta beyin sapına kadar uzanan nedenler sayılabilir. Öncelikle daha önceden var olmayan bir işitme kaybı günler içerisinde birden başladıysa kuak burun boğaz acillerinden olan ani işitme kaybı ile karşı karşıya olabiliriz. Mümkün olan en kısa zamanda KBB hekiminiz ile görüşmeniz gerekmektedir. Ani işitme kayıplarında tedaviye erken başlamak oldukça önemlidir. Bunun dışındaki işitme kayıplarının nedenelerini muayene ve sonrasında gerek duyulursa istenecek bazı ek tetkik ve tahliller ile irdelemek gerekir. 

Yetişkinlerde İşitme Kayıpları

bottom of page