HORLAMA

Horlama modern hayatın en büyük problemlerinden birisidir. Hatta bize başvuran çiftlerimizin ayrı yataklarda yatma nedeni bile olabilir. Detaylı bir KBB muayenesi ile horlamanın nedeni ve çözüm yolları ortaya koyulabilir. Genellikle son dönemde yaşanan kilo değişiklikleri horlamanın temel nedenlerinden birisi olabilir.